Nhảy đến nội dung
hinh đại diện
Lễ Huý Kỵ Cố Hoà thượng Thích Thiện Quang
Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2023 ( nhằm ngày 03 tháng 06 năm Quý Mão) tại Chùa Phước Long, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
hinh đại diện
Lễ Huý Kỵ Cố Hoà thượng Thích Thiện Quang
Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2023 ( nhằm ngày 03 tháng 06 năm Quý Mão) tại Chùa Phước Long, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
hinh đại diện
Lễ Huý Kỵ Cố Hoà thượng Thích Thiện Quang
Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2023 ( nhằm ngày 03 tháng 06 năm Quý Mão) tại Chùa Phước Long, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang