Nhảy đến nội dung
hinh đại diện

Cáo phó và Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc

Ban Trị sự GHPGVN Tp. Long Xuyên, Phân Ban Ni giới tỉnh An Giang,  cùng môn đồ Pháp quyến thành kính báo tin:

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Nguyên Phó phân ban Ni giới tỉnh An Giang, Phó Trụ trì chùa Pháp Hoa, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch.

 Vào lúc: 11 giờ 15 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2023 ( nhằm ngày 12 tháng 06 năm Quý Mão ) tại chùa Pháp Hoa, thành phố Long Xuyên.

Hạ lạp : 56 năm

Trụ thế : 81 năm

Lễ nhập quan cử hành lúc: 21 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 06 năm Quý Mão).

Lễ viếng bắt đầu lúc: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 07 năm 2023 (nhằm ngày 13 tháng 06 năm Quý Mão).

 Lễ tưởng niệm di quan cử hành lúc: 08 giờ, ngày 02 tháng 08 năm 2023 ( nhằm ngày 16 tháng 06 năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại chùa Quan Âm, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Hình ảnh được ghi nhận:

hình 1

 

hình 2

 

hình 4

 

hình 5

 

hình 6

 

hình 7

 

hình 8

 

hình 9

BTTTT