Nhảy đến nội dung
hinhanh

Kỳ bố tát hạ Trường chùa Long Khánh – PL: 2567 – DL: 2023

Sáng ngày 16 tháng 06 năm 2023 ( nhằm ngày 29 tháng 04 năm Qúy Mão)

Chư tôn đức giáo phẩm Tăng, Ni trụ trì các Tự viện huyện, thị, thành phố đã tập trung về chùa Long Khánh ( Trường hạ tập trung) ấp Khánh thuận, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đã bố tát, thính giới kỳ đầu tiên sau lễ kiết giới An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Những hình ảnh ghi nhận tại kỳ Bố tát:

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

BTTTT.