Nhảy đến nội dung
hinh

Lễ Huý nhựt lần thứ 11 Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Kỉnh

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2023 (nhằm mùng 2 tháng 8 năm Quý Mão), tại chùa Tây An - phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hoà thượng Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, trụ trì chùa Tây An. Trang nghiêm thiết Lễ Húy nhựt lần thứ 11 Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Kỉnh: (Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo An Giang, Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Tỉnh hội Phật giáo An Giang, Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo thành phố Châu Đốc)

Quan lâm chứng minh và tham dư có: Chư Tôn giáo phẩm thành viên HĐCM, HĐTS trú xứ tại An Giang, Chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thị, thành phố cùng Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện,  quý Nam Nữ Phật tử đồng về tham dự.

Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

BTTTT.