Nhảy đến nội dung
ANH DAI DIEN

Lễ Húy nhựt lần thứ 25 Cố Hoà thượng thượng Thiện hạ Chơn chùa Long Sơn

Sáng ngày 20 tháng 09 năm 2023 (nhằm ngày mùng 06 tháng 08 năm Quý Mão), tại chùa Long Sơn -  phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Môn đồ pháp quyến Tông phong chùa Phước Điền cùng Chư Tôn đức, quý Phật tử chùa Long Sơn đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhựt lần thứ 25 Cố Hoà thượng thượng Thiện hạ Chơn.

Quang lâm chứng minh và tham dự có:  Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện, cùng quý Nam Nữ Phật tử đồng về tham dự.

Hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

 

anh ghi nhan

BTTTT