Nhảy đến nội dung
hinhanh

Lễ tốt nghiệp lớp trung cấp và sơ cấp Pali

Ngày 11/1/2023, tại chùa Thommith, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, dưới sự chứng minh của HT. Chau Pros - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho 74 sư thuộc lớp sơ cấp và trung cấp Pali.

     Một số hình ảnh liên quan: