Nhảy đến nội dung
hinhanh

Tân Châu : Lễ huý kỵ cố Ni sư Thích Nữ Diệu Hoà

Sáng ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 22 tháng 01 năm Quý Mão) tại chùa Phước Huệ, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đại đức Thích Minh Trực - trụ trì chùa Phước Huệ cùng môn đồ pháp quyền thành tâm thiết lễ huý kỵ cố Ni sư Thích Nữ Diệu Hoà.

     Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Giác Mỹ - Trụ trì tịnh xá Ngọc Ánh; Hoà thượng Thích Giác Điệp - Phó Trị sự Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Giác Nhuận - Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN.TPHCM cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài thị xãTân Châu cùng tham dự.
     Một số hình ảnh buổi lễ: