Nhảy đến nội dung
hinhanh

Thoại Sơn: Lễ húy kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Định

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 30 tháng 2 năm Quý Mão) Đại đức Thích Giác Ngộ cùng môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Định.

     Buổi lễ được tổ chức long trọng dưới sự chứng minh của: HT. Thích Minh Giác - Trụ trì Hiển Mật Đạo Tràng; TT. Thích Thiện Lợi - Trụ trì chùa Khánh Hòa; TT. Thích Thiện Giác - Trụ trì chùa Quảng Tế cùng chư tôn giáo phẩm Tăng Ni trụ trì Tự viện và Nam Nữ Phật tử về tham dự.

     Một số hình ảnh buổi lễ: