Nhảy đến nội dung
Hình 1
Lễ húy kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quãng và công bố Quyết định Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Liên Hoa, thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang

Sáng ngày 27 tháng 06 năm 2023 ( nhằm ngày 10 tháng 05 năm Quý Mão) tại tịnh xá Liên Hoa long trọng tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 28 Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quãng và