Nhảy đến nội dung
ANH DAI DIEN

Ban Trị sự thị xã Tịnh Biên Tổng kết Phật sự cuối năm 2023

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Mão), tại Văn phòng Ban Trị Sự thị xã Tịnh Biên (chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Đã diễn ra Lễ tổng kết cuối năm 2023.

 Quan lâm chứng minh và tham dự:

Hòa thượng Chau Cắt; Hòa thượng Chau Prós – Đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Tôn Quảng - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tịnh Biên chủ tọa cuộc họp. Cùng Chư tôn đức trong Ban Trị sự thị xã Tịnh Biên và Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các Tự viện thị xã Tịnh Biên đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có:

Ông Châu Kim Ba - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Tịnh Biên; Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Ban Dân vận Thị ủy thị xã Tịnh Biên cùng quý Ông/Bà các cấp đồng về tham dự

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

ảnh ghi nhận

 

BTTTT